Πόντω

Πόντω
Πόντος
sea
masc nom/voc/acc dual
Πόντος
sea
masc gen sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ποντώ — όω, ΜΑ [πόντος] μσν. ταξιδεύω διά θαλάσσης» αρχ. 1. βυθίζω στη θάλασσα 2. πνίγομαι 3. παθ. ποντοῦμαι, όομαι καλύπτομαι από θαλάσσια κύματα …   Dictionary of Greek

  • πόντω — πόντος sea masc nom/voc/acc dual πόντος sea masc gen sg (doric aeolic) ποντίζω plunge pres imperat act 2nd sg (doric aeolic) ποντίζω plunge imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) ποντόω throw into the sea pres imperat act 2nd sg (doric aeolic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πόντῳ — Πόντος sea masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πόντῳ — πόντος sea masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πόντωι — Πόντῳ , Πόντος sea masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πόντωι — πόντῳ , πόντος sea masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πόντος — Επαρχία της Μικράς Ασίας, στο βόρειο τμήμα της Τουρκίας. Στα Β βρέχεται από τον Εύξεινο Πόντο, ενώ στα Α ορίζεται από την Κολχίδα, στα Δ από την Παφλαγονία και στα Ν από την Καππαδοκία. Ο Π. πήρε το όνομα αυτό και έγινε σημαντικός μόνο κατά τους… …   Dictionary of Greek

  • Kydonen — (myk. ku do ni jo / Kudōnios; altgriechisch Κύδωνες Kýdones oder Κυδωνιάτας Kydoniátas)[1] ist die Bezeichnung eines bronzezeitlichen Volkes auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta. Nach ihnen beziehungsweise ihrem mythischen König Kydon… …   Deutsch Wikipedia

  • Кидоны — Крит в античный период. На северо западе  город Кидония (ныне Хания) …   Википедия

  • ηχοποντώ — (ποιητ.τ.) εκπέμπω ήχους, ηχοβολώ, αντηχώ («ηχοποντεί στον άπειρο και καθαρόν αέρα», Σολωμ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < ήχος + ποντώ < πόντος (πρβλ. κατα ποντώ)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”